Vakthold


Vakthold

Norsk Vaktservice AS har døgnbemannet mobilpatrulje, både på Askøy og Voss, noe som sikrer en rask utrykning ved utløst alarm.

Mobilt vakthold

Vår uniformerte mobilpatrulje er på vakt året rundt, og har som hovedoppgave å forebygge innbrudd og skader, gjenopprette bedrifters sikkerhet og iverksette nødvendige tiltak for å begrense skader. Patruljens oppgaver tilpasses bedriftens behov. Våre vektere kontrollerer bedriftene utvendig og/eller innvendig en eller flere ganger i døgnet i henhold til avtalt omfang og instruks. Mobilt vakthold er en svært kostnadseffektiv tjeneste som med fordel kan kombineres med video- og/eller alarmovervåkning.

Stasjonært vakthold

Vi har også stasjonært vakthold på kjøpesentrer og i butikker. På Askøy finner du oss på Kleppestø Senter, hvor vi sørger for et trygt og godt miljø både for kunder og de ansatte på butikkene. I tillegg er våre vektere opplært til å å stå resepsjonsvakt og brannvakt på større arbeidsanlegg. I dag har vi oppdrag på dette for blant annet Hanøytangen
vekter

Alarmutrykning

Alarmutrykning er også en av hovedoppgavene til vår mobilpatrulje. Vår patrulje mottar melding enten direkte eller fra godkjent alarmstasjon straks alarmsignalet overføres fra anlegget. Ved ankomst til alarmstedet vil våre vektere umiddelbart foreta en utvendig inspeksjon for å avdekke innbrudd eller hærverk.
Dersom man finner klare tegn på innbrudd, vil vekteren sikre objektet utvendig og kontakte politi for søk i bygningsmassen. Dersom vekteren ikke finner tegn til innbrudd, sjekkes alarmsentralen for å avdekke årsak til alarmen. Bygningsmassen sjekkes deretter, og alarmen resettes. Ved behov vil oppdragsgiver kontaktes og stedet sikres i henhold til avtale.
Alle alarmutrykninger, uansett årsak, følges opp med skriftlig rapport til oppdragsgiver.
alarmutrykning
Nattevakten har også sine faste runder på nattestid hvor han fysisk går innom de bedrifter som er kunder, for å sjekke at alt er som det skal være